Masopustní radovánky u „Včelek“

Pro měsíc únor je typická tradice Masopustu. I my ve „Včelkách“ jsme si ji připomněli pomocí legračních říkanek, tanečků, seznamováním s hudebními nástroji, veselou karnevalovou výzdobou a také známou pohádkou „O koblížkovi“.

p.uč. Lea a Terka