Chemické pokusy „U Klauna“

V pondělí 13. 10. 2014 se děti ze třídy „U klauna“ ocitly v chemické laboratoři. Nejprve se naučily pojmenovat potřebné chemické vybavení (kádinky, zkumavky, Pasteurovy pipety) a používat chemické názvosloví jako je roztok a další pojmy.

Poté už nic nebránilo tomu, aby se pustily do samotného zkoumání a experimentování. K tomuto účelu využily výluh z červeného zelí, k němuž postupně přidávaly ocet a připravené roztoky kyseliny citronové a jedlé sody. Děti si techniku pipetování rychle osvojily.

Během bádání děti zapojily nejen vizuální vjemy, kdy pozorovaly barevné změny ve svých zkumavkách, ale také vjemy čichové, díky nimž poznávaly například typickou vůni octu.

Mgr. Barbora Halířová
asistent pedagoga