První pokusy v MŠ


V úterý 14. 10. 2014 se naše třída „U vodníka“ proměnila v chemickou laboratoř s malými nadšenými chemiky.

Nejdříve byly děti seznámeny s pracovními pomůckami:
– kádinkami
– zkumavkami
– pipetami
– nálevkami
– nádobkami s chemickými látkami
a už jsme mohli pod vedením paní učitelky Barbory začít zkoumat, bádat a pozorovat změny, kterými prošly chemické látky.

Děti pracovaly s odvarem ze zelí, octem, kyselinou citrónovou, jedlou sodou.
Pozorovali jsme chemické reakce a změnu zbarvení při pokusech s odvarem z červeného zelí.

Moc nás to bavilo, poznali jsme něco nového a těšíme se na další pokusy i využití badatelského koutku, který je plně vybaven.

Paní učitelky Alena a Leona