Už máme jeden měsíc za sebou

Začátkem měsíce září, přesně prvního, jsme přivítali ve třídě U Klauna nové kamarády. Nejdříve jsme se museli poznat, navázat nová přátelství. Pro nově příchozí děti to nebylo jednoduché zvykat si na všechny tváře a na režim školy. To se ví, že se to neobešlo i bez slziček, vzdoru.

A co teprve ty úkoly! Nemohli jsme si dělat to, co doma s maminkou, tatínkem, nebo se sourozenci. Máme stanovená třídní pravidla, podle kterých se chováme, snažíme se respektovat nejen p. učitelky, ale také své nové kamarády a všechny ostatní.

A ty hračky! Máme mnoho různých stavebnic z plastu, dřeva, lega, hrací koutky, dopravní prostředky, kočárky, velkou televize i počítač. Po celý den plníme jednoduché úkoly týkající se ročního období – podzimu. Naučili jsme se rozeznávat druhy ovoce a zeleniny, které jsme malovali a lepili. Zajímavou pohybovou hrou „kompot“ jsme si zpestřili ranní cvičení.

Co nás ještě v tomto podzimním období čeká? Sběr plodů (šípků, kaštanů, bukvic, žaludů aj.), práce s jeřabinami, manipulační a pracovní činnosti. S tímto tématem přímo souvisí nácvik říkadel, nových písní, pohybových her a tanečků.

Máme na co těšit …

Za děti třídy U Klauna

Mirka