Bylinková zahrádka v MŠ

Školní zahrada se ve čtvrtek 25. 9. 2014 odpoledne proměnila v bylinkovou zahrádku.

Část zahrady jsme nechali odplevelit, ohraničit přírodním materiálem a pocitovou stezkou vedoucí až k domečku pro hmyz.

Díky ochotným rodičům i prarodičům se nám sešla pestrá nabídka bylinek k výsadbě. Mile nás překvapilo množství vyrobených ptačích budek a krmítek určených k zavěšení v areálu školní zahrady a následnému pozorování nových ptačích návštěvníků.

Mimořádnou zásluhu na celé podobě bylinkové zahrádky patří panu Šiškovi, který na vše dohlížel a byl nápomocen celému osázení.

Děti i rodiče si zároveň přišli na své při ochutnávce netradičních bylinkových bonbónů a lízátek, které vlastnoručně vyráběla paní A. Křištofová před jejich zraky. Zpestřením byla ochutnávka jejich bylinkových sirupů.

Nikdo nepohrdnul ani domácím chlebem připraveným zaměstnanci MŠ, či bylinkovým máslem.

Na celou akci dohlíželi zahradní skřítkové, u kterých děti plnily úkoly a také se dozvěděly mnoho užitečných zajímavostí o přírodě.

Poděkování patří zřizovateli města Město Albrechtice, panu Šiškovi a paní Křištofové
z ČSOP Město Albrechtice, panu Šlorovi a Blažkovi za poskytnutí přírodního materiálu a především rodičům, dětem a zaměstnancům MŠ za přípravu a zapojení do společné akce.

A. Glejtková a L. Tuhá