Od Martina do Vánoc

Ve čtvrtek 10.11.2022 se naše děti zúčastnily zajímavé výpravy do lesa. Cestu jim ukazovala kometka Anetka, která dětem prozradila spoustu zajímavostí z české historie a tradic. Na oplátku děti plnily úkoly, které se k tématu vztahovaly. Největší radost však děti měly, když mohly společně nazdobit vánoční stromeček pro zvířátka a hledat „zlaté prasátko“. 

Velké poděkování patří paní Košuličové, která celou tuto poutavou akci přichystala. 

                                                                                                                         Vaši Broučci