Projekty MSK

Název projektu: „Příroda je naše učitelka“

Projektový den: „Dýňohrátky“

Na základě spolupráce s rodiči, kteří nám přinesli do třídy „Motýlků“ dýně a různé plody ze zahrádek, jsme si hráli s dýněmi. Děti prožitkem objevovaly a zkoumaly nové věci. Seznámily se s novým svátkem a výsledkem byly krásné lucerničky i strašáčci.

Název projektu: „Příroda je naše učitelka“

Ve třídě „Motýlků“ děti hrou poznávají les, a tak si vytvářejí citlivý vztah k přírodě. Děti se učí prožitkem přírodu chránit. Pomáháme také zvířátkům, aby měli potravu na zimu.