Aktivity ze třídy U klauna

Dne 1. června se slaví Mezinárodní den dětí.

U příležitosti tohoto svátku v naší třídě 31. května proběhla malá taneční slavnost.

4. června předškoláci navštívili Arboretum Nový Dvůr. Prošli celý areál, zejména výstavu holandských motýlů, malou ZOO, vřesoviště, rozkvetlé rododendrony a bylinkovou zahrádku lemující skleníky.

5. června se děti celé třídy zúčastnily besedy s p. Jeglíkem, který dětem promítal  a  vysvětloval zajímavosti týkající se podmořského života.

Milý dárek v podobě sladkého medovníku upekla dětem s přenesenou fotkou  třídy maminka Karolínky Janešíkové. Nejdříve nám bylo líto celou dobrotku rozdělit, ale nakonec zvítězila chuť ji ochutnat. Věřte nám, bylo to moc dobré.

19. června se naposledy skupina našich předškoláků vyfotila v různých zákoutí školní zahrady.

20. června jsme navštívili pojízdné planetárium. V nafukovací kupoli pomoci diaprojektoru všechny děti s velkým zájmem zaujala neuvěřitelná projekce doplněna barevnými efekty. Pohádkovou formou vysvětlení střídání dne s nocí.

Přeji všem školákům krásné prázdniny a pak už jen to správné vykročení do základní školy.

Mirka