Ukončení projektu

Ve středu 12. 6. 2014 jsme společně ukončili projekt s názvem „Od průzkumníka k badateli“.

Vše se konalo na chatě sv. Anna ve Městě Albrechticích. Delší procházkou si přišli rodiče se svými dětmi zasoutěžit a pobavit se. Za splněné soutěže děti sbíraly razítka a na konci je čekala odměna, diplom o účasti a malé překvapení.

Poseděli jsme u ohně, opekli si buřty, občerstvili se lahodným pitím a udělali si pěkný lesní piknik se vším, co k němu patří.

Alena Glejtková