Poděkování

Navazujeme na výtvarnou soutěž s názvem Školka plná dětí, do které jsme zaslali tři práce našich malířů. Úvodní článek publikován dne 17. 2. 2014 na našich stránkách.

Veliké poděkování patří Matěji Hulovi, který se umístil se svým výkresem „Farmář na farmě“ ve své kategorii děti 6-leté na vynikajícím šestém místě.

Do této soutěže bylo zasláno celkem 4 000 výtvarných prací ze 431 škol České republiky, Slovenska, Chorvatska a Polska. Všechny oceněné práce byly vystaveny v prostorách Pedagogické fakulty UHK.

Mirka