Plnění úkolů z Večerníčků

Ve čtvrtek 2. 6. si pro nás paní Košuličová s paní knihovnicí připravily překvapení. Na náměstí děti vyhledávaly cedulky, kde se ukrývaly hádanky z Večerníčků. Společně jsme pak řešili úkoly a zvládli všech 10 otázek. Na konci nás čekala sladká odměna na MÚ. Paní knihovnice dětem přichystala také na ukázku knihy, kde si pohádkové postavičky mohly prohlédnout.

Za příjemné odpoledne děkujeme