Lesní pohádka

V úterý 20. května 2014 jsme byli pozvání do ZUŠ Město Albrechtice na shlédnutí pohádky.
Pěkně jsme se usadili a přišla nás přivítat lesní víla. Lesní víla nám začala vyprávět pohádku o zvířátkách z lesa a jejich podivuhodných nástrojích „bouchátku“ a „foukátku“.
V pohádce vystupovali medvěd, žabák, krtek, liška, pes a kočička. Téměř všechna zvířátka hrála na hudební nástroj, který dětem pečlivě představily. Jediná kočička neměla žádný nástroj, ale zato si s dětmi o nich pěkně povídala a zkoušela jejich pozornost.
Děti tak mohly vidět a slyšet, že žabák hrál na trubku, krtek na housle, pes na kytaru. Liška se s pomocí dětí dověděla, že její „foukátko“ se jmenuje flétna a medvědovi napověděly, že jeho „bouchátko“ je buben.
Děti také hádaly názvy písniček, které jsme si společně se zvířátky zazpívali.
Poté jsme se rozloučili jak se zvířátky, tak s lesní vílou a už teď se těšíme na novou pohádku, která bude stejně poučná.
Děkujeme za pozvání.

Alena Glejtková