Povídání s lesními pedagogy


Naše MŠ v letošním školním roce pracuje v environmentálním projektu nazvaném „Od průzkumníka k badateli.“ V rámci environmentálních aktivit také proběhlo dne 27. 3. setkání s lesními pedagogy na téma „Život v lese.“ Děti poznávaly stromy – listnaté a jehličnaté, pojmenovávaly zvířata žijící v našich lesích, naslouchaly nahrávkám zvuků zachycených v přírodě. Lesní pedagogové byli milí a ochotní odpovídat na někdy moc zvláštní otázky dětí. Až povyrosteme, půjdeme do opravdového lesa, kde si budeme nejen povídat, ale vše uvidíme na vlastní oči. Třeba i tu veverku…