Badatelské dopoledne v parku B. Smetany

V pátek jsme už po svačince vyšli do parku B. Smetany, seznamovali jsme se s názvy keřů (šeřík), stromů (jírovec maďal nebo pro děti kaštan), vnímali jsme přírodu všemi smysly. Zkoušeli jsme, který ze stromů v parku je nejširší, z přírodnin jsme vytvořili vílu „Smetánku“. Pohybově jsme se dostatečně vydováděli a výprava do parku nás obohatila. Po návratu jsme si poslechli skladbu Vltava a věnovali se prožitkové výtvarné technice.