Den země ve třídě „U Berušky“


Jako každoročně si naše třída dne 22. 4. připomněla svátek naší Země. Po příjemně stráveném dopoledni plném informací i zábavy, která se týkala tématu, se děti vrhly na úklid školní zahrady i blízkého okolí MŠ. Nasadili jsme si jednorázové rukavice a šli na to! A že těch odpadků bylo! Společně jsme si slíbili, že se o naši přírodu budeme starat celoročně, aby se nám tady – na Zemi žilo krásně.