Duben ….ještě tam budem?

….za kamny? Na návštěvě u motýlků? Kdekoli….hlavně, že je tam zábava, zajímavé hry a povídání, básničky a nové poznávání. V dubnu jsme si povídali o proměnách počasí, hráli jsme si pohádky, zpívali o jaru, seznamovali s názvy jarních květin, životem včeliček. Hráli jsme si na rodinu, na školu, ale i na zvířátka.