Lesní pedagogové na návštěvě

V lese je krásně, jehličí voní……. a jak to tam vypadá teď na jaře ?

Právě o tomto přišli dětem naší MŠ koncem měsíce března povyprávět lesní pedagogové p. Blanka, Katka a Michal.

Děti nejdříve pozorně naslouchaly co všechno se s příchodem jara v lese mění, poté rozlišovaly a pojmenovávaly připravené větvičky jehličnanů i listnáčů. Vše děti hravě zvládly a za odměnu si mohly poskládat puzzle s motivy jehličnatých stromů. Pan Michal přinesl na ukázku vycpaniny lesní zvěře, prohlédnout a pohladit jsme si tak mohli např. lišku, jezevce, sojku, bažanta, koroptev a další. S p. Blankou jsme se vypravili po stopách lesní zvěře, zkoušeli rozlišit a přiřadit zvuky lesních kamarádů.

A teď hurá do lesa, stále je co objevovat!

p. uč. Leona