Den s knihou

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 jsme navštívili naši místní knihovnu. Paní Dagmar Horáková nám ukázala velké množství knih pro malé i velké čtenáře a připravila si pro děti soutěžní kvízy z pohádek. Spoustu otázek děti zvládly, ale u některých se musely děti hodně snažit, aby odpověď byla správná. Při odchodu z knihovny se děti loučily s paní Horákovou slovy, že přijdou i s maminkou si knihu vypůjčit. Tak snad naše návštěva měla smysl posílit kladný vztah ke knize.

děti a paní učitelky od Motýlků