Tajuplný svět knih

Kolik je v knihách tajemství?
Kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlí pohádky
s nádhernými obrázky,
ale také básničky,
říkadla a písničky.

Je březen – měsíc knihy, proto i u našich dětí ve třídě „U vodníka“ posilujeme kladný vztah ke knihám.
Prvním úkolem bylo přinést si svou oblíbenou knihu z domova a představit ji svým kamarádům.
Knihy jsme si společně ukázali, prolistovali a z každé přečetli alespoň malý úryvek. Zmínili jsme i naše nejznámější ilustrátory (J. Lada, Z. Miler, E. Plicková). Naše další kroky nás zavedly do místní knihovny. Tady jsme objevili regály a v nich velké množství knih.
Paní knihovnice se nám ochotně věnovala a ukázala vše, co ke knihovně a knihovnímu řádu patří.
Odcházeli jsme plní nadšení, dojmů a děti přislíbily další návštěvu.
Nezbývalo, než si vyrobit záložku do své knihy pomocí kouzla s nití.
Tímto tématem děti nahlédly do tajuplného světa knih a těší se, až si samy dokážou přečíst svoji první knihu.

p. uč. Alena a Leona