Návštěva v ZŠ

Protože se blíží zápis do ZŠ, byli jsme se s předškoláky podívat, jaké to v té velké škole vlastně je. Navštívili jsme třídu p. uč. Jitky Hlaváčkové, která si pro nás s dětmi připravila krátkou ukázku výuky. Společně jsme si zazpívali o zvířátkách, děti četly pohádku, počítaly a pracovaly i na „kouzelné tabuli.“ Prvňáčky musíme opravdu moc pochválit. Je vidět, že je to baví a všichni chtějí být nejlepší!
Tak nám taky držte palečky, abychom to u zápisu zvládli na výbornou.

Těší se předškoláci od Broučků