Téma „Povolání“ ve třídě Motýlků

Po masopustním veselí nás čekaly hry na dospělé, kteří mají už své zaměstnání. Povídali jsme si o tom, čím je naše maminka nebo tatínek, čím bychom chtěli sami být. Zpívali jsme písničky, učili se básničky, stříhali a vystřihovali, lepili a vybarvovali. Povídali jsme si o tom, jaké pomůcky (nářadí) potřebují jednotlivá povolání ke své práci. Snažili jsme se pochopit, že každá práce je velmi důležitá a je třeba si jí vážit a vážit si také práce druhého. Hráli jsme si na zedníky, zahradníky, paní učitelky, pány policisty, ale i kuchaře. Procvičovali jsme správnou výslovnost, rozšiřovali slovní zásobu, hráli si s písmenky (tvořili jsme slova na počáteční písmeno nebo slabiku), rozvíjeli jsme naši pamět, přemýšleli i pozorovali. Seznámili jsme se s významem přísloví „Bez práce nejsou koláče…“ a už se všichni těšíme, až budeme velcí a budeme pomáhat našim blízkým ještě více než nyní.