Masopustní období u Broučků

A jak jsme si užívali toto zimní období u nás ve třídě?

Nejprve to vypadalo, že se budou veselit jen paní učitelky, protože děti zcela ochromily respirační nemoci a jiné neduhy. Sotva se nám uzdravily, nastaly jarní prázdniny, takže nás stále na ty naše taškařice a vylomeniny bylo málo. Ale i tak jsme si masopustní čas prožili ve veselém duchu a jeho vyvrcholením byla společná akce celé školky i pro rodiče.

A nyní malá ochutnávka:   

  • děti vyráběly masky a škrabošky
  • pracovaly s pohádkou O koblížkovi, kterou i dramaticky zpracovaly
  • naučily se masopustní písně, říkadla a tanečky
  • veselé písně obohatily rytmickými nástroji s různými druhy doprovodů
  • veselou formou se zdokonalovaly v matematických představách a prostorové orientaci
  • z modelovací hmoty „napekly masopustní pokrmy“
  • nezapomněly sportovat a využívat tělovýchovné nářadí 
  • společně výrobky vyzdobily třídu, šatnu i další prostory MŠ
  • stihly nacvičit malé vystoupení pro rodiče
  • pár fotek na ukázku…

                                                                                                                               veselí Broučci 😊