Masopustní veselí

V mateřské škole v Městě Albrechticích jsme společně 24. 2. 2022 oslavili „tučný čtvrtek“. Jak jinak, než pořádnou masopustní veselicí. V průvodu nechyběly masky, ale také tradiční postavy, jako například Laufr čili Strakatý, bába s nůší, kominík, hospodář, medvědář, který si na řetězu vedl medvěda a nevěsta se ženichem. Děti měly přichystané vystoupení s písněmi, básněmi, říkadly a tanečky. Celý program byl zábavný a upoutal pozornost nejen rodičů a ostatních příbuzných, kteří se bavili, smáli a hodovali. Odměnou všem dětem byly masopustní dobroty (koláčky a smažené koblížky).

Děkujeme za hojnou účast

Za kolektiv MŠ Alena a Klára