Projektový den „Malý záchranář“

Ve čtvrtek 17. 2. 2022 navštívila naší MŠ paní Pavlína Miltová, aby dětem praktickou a zábavnou formou přiblížila a vysvětlila, jak se zachovat při poraněních a úrazech, se kterými se mohou děti setkat, a jak je důležité poskytnutí první pomoci.

Nejprve si děti společně s paní lektorkou zopakovaly části těla a ukázaly si, kde se nachází nejdůležitější lidské orgány.

Poté vyslechly krátký příběh o kamarádovi Kájovi, kterému se stal úraz na dětském hřišti načež se snažily přijít na to, jak by danou situaci řešily… „Jak by se měly zachovat? Co by měly udělat? A koho by měly zavolat?“ přesně tyto otázky byly zodpovězeny a následně si děti také prakticky vyzkoušely, jak zjistí zda, je kamarád při vědomí a jakým způsobem udělat nepřímou srdeční masáž. Osahaly si také některé záchranářské náčiní, které s sebou paní lektorka přivezla.

Všechny děti byly výkladem i ukázkami zaujaté. Paní Pavlína byla úžasná a děti dokázala nadchnout a udržet jejich pozornost. Teď už všichni malí záchranáři vědí, jak se chovat bezpečně a jak se zachovat v případě nouze.

Paní lektorce patří velké díky a těšíme se zase někdy příště …

Kolektiv MŠ a malí záchranáři 🙂