Čertovská školička v Beruškách

Čerte, čerte, nechoď k nám, nemysli si, já tě znám …

Na velký den, kdy nás měl navštívit čert a Mikuláš jsme se v Beruškách s našimi malými čertíky pilně
připravovali. Představili jsme si jednotlivé postavy, seznámili jsme se s jejich charakteristickými znaky
a vlastnostmi.

Udělali jsme si ve třídě peklíčko, ke kterému jsme si vyrobili různé čertíky, tvořili jsme, lepili a
vybarvovali. Naučili jsme se básničky, písničky a společně si zatancovali.

V den D, kdy se u nás ve třídě objevila tolik očekávaná návštěva, jsme zapomněli na slzičky a byli
stateční. Převládala u nás dobrá nálada, do tance jsme zapojili i čerta, který sice vypadal strašidelně,
ale dělal s námi legraci, nožkou si do rytmu podupoval i sám pan Mikuláš.

Vaše statečné Berušky