Adventní vystoupení

S obdobím adventu začíná vánoční nálada … Kouzelnou atmosféru nám pomohou navodit vánoční trhy, slavnostně nazdobená náměstí, sníh a různé kulturní akce a vystoupení. Jedno takové si pro vás jako každoročně připravil náš sbor Berušky a také předškoláci ze třídy od Motýlků.
Bohužel kvůli epidemiologické situaci se vystoupení nemohlo uskutečnit na náměstí při slavnostním rozsvícení stromečku. Proto bychom vás chtěli alespoň touto cestou potěšit a zpříjemnit vám tak krásně zasněžený adventní čas.