Podzimní procházka

Závěr tematické části jsme věnovali změně času – děti se seznamují se základními poznatky o změnách času, s časovými pojmy, řadí dle časové a dějové posloupnosti. Dále jsme se věnovali drakům, které děti sestavovaly z přírodnin a různorodých materiálů, dráčky kreslily, učily se vázat uzlíky na provázek. Nezapomněli jsme na tradici svatého Martina, kdy jsme si s dětmi připomněli pranostiky, legendu o sv. Martinovi. Nechybělo spoustu konstruktivních a manipulačních her, které si děti vybíraly k danému tématu.