Projektový den

V pátek 24. 9. se uskutečnil projektový den s hasičskou tematikou. Třídy Motýlci, Broučci i Včelky se od rána připravovaly na návštěvu hasičské zbrojnice. Děti skládaly puzzle s obrázky hasičské techniky, přiřazovaly k povolání předměty, které požárník potřebuje ke své profesi, tvořily, vybarvovaly omalovánky, luštily hlavolamy, hrály si na požárníky a především se všechny moc těšily na skutečná hasičská auta.

Po příchodu do hasičské zbrojnice jsme si nejprve auta prohlédli, poté nás odborník z praxe seznámil s prací dobrovolného hasiče, předvedl spoustu zajímavých věcí např. jak se připravuje hadice k hašení požáru, jaké pomůcky jsou potřeba u dopravní nehody, nebo jak se poskytuje první pomoc. Děti získaly mnoho nových poznatků a odcházely domů se spoustou zážitků. Nejvíce se většině líbila možnost sedět v požárním autě. Nechyběla však ani prohlídka sanitky a rozhovor s členy záchranné služby. Děti se zapojovaly do diskuse a odpovídaly na dotazy. Po příchodu do mateřské školy jsme si s dětmi ještě zopakovaly, co viděly, slyšely a co si zapamatovaly. Nemusím jistě zmiňovat, že po takto prožitém dni většina dětí touží být požárníkem nebo záchranářem 😊

za kolektiv mateřské školy Marie