Kluci a holky z naší školky

V měsíci září se v naší třídě „Včelky“ věnujeme především aktivitám vhodným pro přirozenou adaptaci dětí na život v MŠ, podporujícím sbližování dětí a hrám posilujícím kamarádské vztahy ve třídě. Společně vytváříme pravidla vzájemného soužití a dbáme na jejich dodržování. I nadále posilujeme jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, osobní hygieny, oblékání, úpravy prostředí.  A samozřejmě se snažíme trávit hodně času venku …

Paní učitelky a děti ze třídy „Včelky“