Hola, hola, školka volá!

Jak probíhal začátek školního roku u Broučků? Opravdu vesele a „parádnicky“. Už jsme velké děti, takže slzičky zůstaly doma a do školky jsme se těšili na své kamarády a nové zážitky.

S paní učitelkou Pavlou jsme do naší party přivítali paní ředitelku Dášu a paní učitelku Ivanku. Po naší Klárce se nám bude sice stýskat, ale můžeme ji chodit navštěvovat k malým „Beruškám“.

Zopakovali jsme si značky, upředli „pavučinku přátelství“, tancovali, zpívali a také vymýšleli pravidla třídy (takové, aby nám bylo hezky a bezpečně). Paní učitelky nám společně s panem Romanem Bočkem připravily projektový den „Už vím, proč třídit…“, kde jsme se dověděli, jak funguje sběrný dvůr v Městě Albrechticích a proč je tak důležité třídění odpadků. Ještě nás čeká projektový den s Hasiči, kterým nás provede pan Ing. Petr Křištof. Už se moc těšíme na zajímavosti, které jejich povolání přináší. Také jsme naši školku ukázali rodičům, společně jsme si potancovali a zasoutěžili, takže vlastně bezva začátek …

A že je to opravdu tak, podívejte se na pár fotek z našeho školkového života …

Krásné babí léto přejí Broučci a P+D+I 🙂