Projektový den

V pátek 17. září se uskutečnil projektový den. Předškoláci navštívili sběrný dvůr a seznamovali se s významem třídění odpadu, s nakládáním s odpady, které na sběrný dvůr odvážíme. Odborník z praxe dětem připomněl, kam které materiály ukládáme a vedl s dětmi rozhovor o tom, co do „koše“ nepatří. Děti odpovídaly na otázky, protože některé už se svými rodiči odpad třídí. Byly nadšeny pozorováním drcení větví a prohlídkou dílny, ve které si prohlédly různou zahradní techniku. Projektový den byl přínosem nejen pro děti, ale i dospělé, protože jsme se také něčemu novému přiučili.