Divadlo Smíšek v MŠ

Ve čtvrtek 16. září naši mateřinku navštívilo divadlo Smíšek s pohádkou Veselá školička.

Představení probíhalo střídáním hraní maňásků a herců v jejich roli a uskutečnilo se ve třídě Berušek. Pohádka o školičce připomněla zábavnou formou, jak se k sobě navzájem chovat, jaká jsou pravidla soužití ve třídě i režim dne v mateřské škole. Zazněly veselé písničky, které doprovázely děti tleskáním.