Radostná atmosféra v MŠ

Využili jsme krásného slunečného počasí k hudebně-sportovní akci, jejíž součástí bylo vystoupení skupiny MARBO.

Členové hudební skupiny měli připravený program, do kterého zapojili děti i jejich rodiče. Všichni jsme společně tančili, zpívali a užívali si dobrou náladu.

Po vystoupení byly pro děti připraveny sportovní stanoviště, na kterých sbíraly razítka. Po splnění všech úkolů, čekala na každého odměna.

Děkujeme všem zúčastněným za vytvoření skvělé atmosféry.

Za kolektiv MŠ Klára a Alena