Prázdninový provoz v MŠ

Prázdninový provoz v mateřské škole započal opravou sociálního zařízení pro zaměstnance, a to I. a II. nadpodlaží pavilonu B. Jednalo se zejména o zázemí pro práci uklízeček, skladu prádla, šatny pedagogů. Další opravy se týkaly střešního pláště hospodářské budovy, výmalby dětských šaten, nátěry zahradních prvků na školní zahradě.

Jednotlivé třídy se připravovaly na začátek školního roku, byla provedena dezinfekce všech prostorů školky, dezinfekce hraček, didaktických pomůcek a kompletní čištění kobercových ploch a dětských lehátek.