Za statečnost a odvahu

Zahájením provozu MŠ od 12. dubna pro předškoláky a děti vybraných profesí (IZS), bylo Nařízením Ministerstva zdravotnictví povinné testování. Provoz školky byl tomuto testování uzpůsoben tak, aby bylo opatření dodržováno. Ze strany MŠ se jednalo o náročnější práci, a to z důvodu, že se děti testovaly 2x týdně. Za statečnost a odvahu byly děti odměněny dárečkem a diplomem. Velké poděkování patří i rodičům, bez kterých bychom to sami nezvládli.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ