Májka v MŠ

Při tvorbě ŠVP PV „Cesty a cestičky …“ jsme se snažili vycházet zejména z českých tradic a pranostik, které souvisejí s křesťanskými svátky a koloběhem v přírodě. Právě tradice a zvyky byly vždy silným prostředkem ke stmelování rodiny, obce i celého národa.  Našim cílem je vzbuzovat již v předškolním věku v dětech národní povědomí a tím zajistit předávání tohoto bohatství dalším generacím.

Stavění máje – kořeny této tradice sahají daleko do minulosti. Předchůdcem byly nejspíš slavnosti vítající nové jaro. Ústředním předmětem je máj neboli májka – ověnčený strom symbolizující jaro a lásku. Naše poděkování patří panu A. Mlčouškovi, M. Šlorovi a V. Hatalovi, bez kterých bychom májku v MŠ neměli.

Věříme, že na konci května už bude naše školka otevřená pro všechny děti a aspoň „kácení máje“ si společně užijeme za doprovodu hudby, zpěvu a veselí. Krásné jaro všem …😊

Kolektiv MŠ