Berušky v přírodě

Tento týden nám přeje počasí k dlouhým procházkám a plnění úkolů v přírodě. Navštívili jsme místní park a smíšený les nad vodárnou, kde jsme z přírodnin sestavovali různé obrázky a kamínkové stavby. Mechy, květiny, dřívka a kůry stromů jsme pomocí lupy sledovali zblízka a povídali si o jejich rozmanitosti. V přírodě nám nejsou cizí badatelské aktivity, tímto v dětech podporujeme kladný vztah k okolí.

Stáňa, Ála a Berušky