Den Země se skřítkem „Pořádníčkem“ (Včelky)

Den Země, který připadá tradičně na 22. dubna, se slaví po celém světě. I naše děti ze třídy „Včelky“ přispěly k ochraně životního prostředí i přírody, a to sběrem odpadků v okolí MŠ.

Při úklidu nás provázel skřítek „Pořádníček“, který všechen nasbíraný odpad schoval do pytlů. Nakonec nám i pomohl vše správně roztřídit do kontejnerů. To byste koukali, kolik toho bylo!

P. uč. Leona, Sylvie a „Včelky“