Den Země u Motýlků

Den Země je věnovaný planetě Zemi a každý rok připadá na 22. dubna. Jde o ekologicky zaměřený svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

Také děti ze třídy Motýlků si letos tento svátek připomněly. Dne 21. 4. jsme vzali rukavice a pytle na odpadky a vydali jsme se do ulic Města Albrechtic. Sbírali jsme volně pohozené papíry, plasty, plechovky a jiný odpad. Vše jsme poté řádně roztřídili do k tomu určených popelnic.