Den Země u Broučků

22. duben – Mezinárodní Den Země jsme si připomněli i v naší třídě v rámci tematické části „Kouzla jara“.

Našim cílem bylo rozvíjet kladný vztah k přírodě, k prostředí, ve kterém žijeme, ale i k sobě samým. Chceme děti vybavit dovednostmi a znalostmi o rozmanitosti života rostlin a živočichů. Dále probouzet v dětech pozitivní emoční vztah k přírodě, zvyšovat pocit sounáležitosti člověka
s ní a vést je k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit
a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Budeme se nadále snažit, aby si děti vytvořily základní ekologické návyky a postoje s ohledem
na budoucnost.

Střípky našich aktivit:
– badatelské činnosti v okolí (probouzení jara)
– setí, sázení semen, péče o ně, pozorování
– jednoduché experimenty s vodou, papírem
– sběr odpadků v okolí MŠ
– hry zaměřené k třídění odpadu (barevné kontejnery)
– práce s glóbusem, obrázkovým i zvukovým materiálem

Broučci 🙂