Malé únorové ohlédnutí (Včelky)

Karnevalem každým rokem
příchod jara vítáme …

… a nejinak tomu bylo i letos. K našemu karnevalovému období patřily legrační hry a soutěže, promenáda masek, tanečky, říkačky a nechyběly výborné koblížky. Naše další krůčky vedly do pohádek, ale stihli jsme navštívit jen tu „O perníkové chaloupce“. Dál jsme, z důvodu mimořádného uzavření MŠ v době pandemie, nedošli.

Text a foto: p. uč. Leona