Mateřská škola v době mimořádných opatření

Nebudeme si nalhávat, že se nic neděje, že se Covid-19 naší školce vyhýbá. Jsme rádi, že nemusel být přerušen provoz tak, jako na jaře 2020, přesto je situace vážná. Z dostupných informací víme, že děti patří mezi přenášeče bez příznaků a mohou takto šířit vir nepozorovaně dál. Ale udržet kapacitně naplněnou třídu dětí bez virů a bakterií, je nereálné. Je nutné dodržovat školní řád. Tímto apelujeme na rodiče, aby byli odpovědni nejen vůči svým rodinám, ale i okolí a nedávali děti do školky s infekčním onemocněním (rýma, kašel, průjem, zvýšená teplota).

Snažíme se maximálně dodržovat doporučení MŠMT, mezi která patří:

  • Vstup zákonného zástupce do MŠ s rouškou
  • Dezinfekce při vstupu do budovy pavilonů A, B
  • Do budovy vstupuje pouze 1 osoba s dítětem
  • Zvýšená hygiena dětí při vstupu do třídy
  • Zvýšená frekvence úklidu ve všech prostorách budovy
  • Intenzivní větrání ve třídách a zejména v šatnách, kde dochází k větší koncentraci dospělých

V této době se více zaměřujeme na pohybové aktivity realizované venku, delší vycházky a každodenní ranní cvičení spojena s pravidelným otužováním dětí.  V rámci výchovně vzdělávacích činností jsme formou videonahrávek připravili pro rodiče a širokou veřejnost vystoupení dětí v podobě Mikulášské nadílky, pohádky „Legenda o Sv. Martinovi“ a vánoční čas „Od Martina do vánoc“. Víme, že vystoupení dětí rodičům velmi chybí, tak alespoň touto cestou jim můžeme zpříjemnit chvíle klidu, což nám současná situace nedopřává.

Věřme, že společně toto nepříjemné období zvládneme ve zdraví.

Na závěr bych chtěla poděkovat nejen pedagogům, ale i správním zaměstnancům za práci ve ztížených podmínkách, bez nichž by mateřská škola takto nemohla fungovat.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ