Dary přírody

Podzimní příroda byla i letos velice rozmanitá a nabídla nám nespočet svých darů a plodů (ať už to byly jablíčka, hrušky, zelenina, dýně, listí a přírodniny), které jsme využili k různým aktivitám a činnostem. Děti si ve třídě udělaly svoji malou výstavku ovoce a zeleniny, které si donesly z domova či ze zahrádky. Některé druhy ovoce i zeleniny jsme také vyzkoušeli a ochutnali. Děti si díky praktickým činnostem osvojily a získaly nové informace, které budou nadále rozvíjet a prohlubovat.

Přivítali jsme pozvolný příchod zimy a povídali si nejen o českých tradicích (Uspávání broučků, Dušičky, Halloween, sv. Martin). Shlédli jsme legendu o sv. Martinovi a o jeho dobrých skutcích, když zachránil žebráka před zimou, na kterou nás pozvaly děti ze třídy „Motýlci“. Velké poděkování patří paní učitelkám Míši a Mirce za celkovou přípravu, kostýmy a herecký výkon dětí a paní ředitelce Dáši za hudební doprovod.

Děkujeme.

Ala a Berušky