Tablety v MŠ

Nahled - vyuka s tablety

Z projektu Šablony II pro MŠ zakoupila MŠ Město Albrechtice 10 tabletů značky HUAWEI, jež jsou využívány především k ICT výuce předškoláků. Vzhledem k tomu, že digitální technologie obklopuje děti od nejútlejšího věku, dokážou děti odolat ostychu.  S těmito technologiemi se snáze seznamují při plnění úkolů z výukových či herních programů. Tyto výukové programy a aplikace pro tablety jsou interaktivní, což děti více motivuje a napomáhá při vzdělávání. Tablety tedy nevnímáme ve vzdělávacím procesu jako hračku, nýbrž jako zvýšení kvality výuky. Od září 2020 pracujeme s naučnými programy na tabletech. Děti pomocí ICT techniky řeší logické a matematické úkoly, prostorovou orientaci, rozvíjí paměť a učí se trpělivosti či samostatnosti při plnění zadaných úkolů, které mají taktéž různou míru obtížnosti. I s novou moderní technologií děti získávají a pozvolna naplňují klíčové kompetence.

Bc. Alena Glejtková