Týden čtení v naší MŠ

V září se naše MŠ připojila do projektu Celé Česko čte dětem. Víme, že předčítat v předškolním věku je nesmírně důležité, protože dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Tato kampaň je sice určená především rodičům. Řada z nich má však problém najít volný čas či motivaci dětem číst. Mylně se tak domnívají, že se lze jazyk naučit z televize nebo internetu. Proto je potřeba je přesvědčit, že čas strávený povídáním a čtením je velmi cenný pro budoucí návyky, postoje a žebříček hodnot.

Ve dnech 1. -7 října 2020 proběhla v naší MŠ celorepubliková akce Týden čtení dětem v ČR, kdy jsme si do tříd pozvali nejrůznější osobnosti (paní spisovatelku, bývalé paní učitelky, babičky i dědečky, maminky, pana policistu či děti školou povinné). Každý z nich nám svou osobitou četbou předal krásný zážitek a v dětech prohloubil potřebu čteného slova. Celý týden ve školce panovala velmi hezká atmosféra. Tímto bychom chtěli poděkovat našim hostům za čas, který věnovali předčítáním vašim dětem.