První dny ve školce

Školka je pro děti, malé i ty větší,
větší jdou s úsměvem, malé někdy brečí …

I v letošním školním roce jsme v mateřské škole přivítali nové předškoláčky, kteří se sešli ve třídě „Včelky“. Začátky „maláčků“ se neobešly bez slziček a obav z nového prostředí, ale stačilo pár dnů a děti dělají obrovské pokroky ve všech směrech.

V prvních měsících se budeme věnovat adaptačnímu programu s názvem: „Hurá do školky“ mezi jehož hlavní cíle patří:

  • získání relativní citové samostatnosti
  • seznamování s prostředím třídy a MŠ
  • rozvíjení sebeobslužných a hygienických návyků
  • seznamování s pravidly třídy a jejich dodržováním
  • vzájemné rozvíjení a posilování kamarádských vztahů
  • rozvoj komunikativních schopností, podpora dětské zvídavosti
  • rozvíjení tvořivosti dětí, pohybových schopností
  • rozvíjení jemné i hrubé motoriky, výslovnosti, myšlení, pěveckých a výtvarných schopností
  • posilování osobnosti dítěte, jeho samostatnosti a seberealizace

Jistě toho není málo a snad se jim podaří vše hravě zvládnout …

Text a foto: p. uč. Leona Tuhá a Sylvie Sopčáková