Život na louce

Děti od Berušek se seznamují s drobnými broučky a hmyzem žijícím na louce. K tomuto tématu jsme přichystaly dostatek činností, které děti velice zaujaly a líbily se jim. Pokud nám počasí dovolí, trávíme co nejvíce času venku a veškeré činnosti situujeme do venkovního prostředí. Děti tak pozorovaly hmyz přes lupy, vyhledávaly drobné broučky v trávě, pozorovaly a popisovaly svůj objev. Třídily hmyz podle čísel, barev či geometrických tvarů, učily se ho pojmenovat a následně poznat na obrázcích. Nechyběly nám ani šnečí závody či krmení mravenců. Manipulaci s PET víčky a stavění z kostek děti zvládají, a tak se třída proměnila v louku plnou barevných květin i velké mraveniště.

Ala a Peťa