Procházka k rybníku

Naše první opravdu velká procházka nás dovedla k místnímu rybníku. Překvapením pro děti byly labutě s mláďaty. A aby děti nabraly sílu na cestu zpět do školky, chvíli jsme poseděli na lavičkách a pozorovali život u rybníka.

Musíme pochválit naše „Broučky“, že cestu zvládli velmi dobře.

Broučci, Katka a Pavla