Otevření MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENA V PONDĚLÍ 25. 5. 2020.

ODHLÁŠKY ZE STRAVY

Vzhledem k zahájení provozu MŠ od 25. 5. 2020, Vás žádáme v případě, že do MŠ nenastoupíte, odhlásit dítě ze stravování.

Odhlášení proveďte v termínu od pondělí 18. 5. do čtvrtku 21. 5. 2020.

Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka MŠ dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání rozhodla o osvobození úplaty za PV za měsíc DUBEN a KVĚTEN 2020.