Zápis do MŠ – nové informace

Opatření k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem, vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Rodiče si budou moci vybrat, zda žádost zašlou elektronicky, poštou nebo ji vhodí vyplněnou a podepsanou do schránky, která je umístěna na škole (u dveří ředitelny). Rodiče, kteří si nebudou moci žádost vytisknout, si ji mohou po telefonické domluvě vyzvednout v MŠ.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PROBĚHNE OD 2. KVĚTNA DO 16. KVĚTNA 2020

Ředitelka MŠ stanovila pravidla, podle kterých bude postupovat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Celé znění opatření v PDF.

Kritéria přijetí v PDF.

Čestné prohlášení v PDF.

Žádost o přijetí v PDF.